Ciekawe

Koszty faktoringu

2.05KViews

Duży potencjał faktoringu sprawia, że coraz więcej firm bierze pod uwagę skorzystanie z tego narzędzia finansowego. Z jakimi kosztami muszą liczyć się przedsiębiorcy zainteresowani faktoringiem?

Cena za wiarygodność

W tradycyjnym rozumieniu faktoring polega na zamianie faktur na gotówkę za pośrednictwem firmy faktoringowej. Sprzedawca wystawia fakturę i przekazuje ją do płatnika. Ten z założenia opłaca ją we wskazanym terminie (np. po 30 dniach). Jednocześnie dokument księgowy trafia do firmy faktoringowej, która bezzwłocznie wypłaca sprzedawcy należną kwotę lub jej część (np. 90%). Dzięki temu sprzedawca nie musi czekać na przelew od płatnika i ma do dyspozycji środki, które przeznacza na bieżące działania – utrzymanie ciągłości produkcji, inwestycje i budowanie opinii wiarygodnego partnera w oczach kontrahentów i pracowników.

Ile kosztuje płynność finansowa?

Każdy menedżer wie, że płynność finansowa jest na wagę złota. Biznesowa praktyka zna przypadki, w których za jej utrzymanie trzeba zapłacić, np. wykorzystując faktoring. Kalkulując, ile będzie trzeba zapłacić za usługę faktoringową, trzeba wziąć pod uwagę kilka zmiennych. Oto najważniejsze determinanty kosztów faktoringu:
• Odsetki faktoringowe – stanowią procent od kwoty faktury lub od kwoty wypłaconej przez faktora. Mogą być naliczane na kilka sposobów (np. za rzeczywisty okres finansowania lub z góry za określony w umowie czas), co również determinuje koszt usługi. To obowiązkowy punkt podczas wyliczania ceny usługi.
• Prowizja faktoringowa – opcjonalna opłata procentowa od wartości faktury przekazanej do firmy faktoringowej.
• Prowizja przygotowawcza – jednorazowa opłata za przeprowadzenie procedury przygotowującej (ocena wiarygodność faktoranta i kontrahentów, analiza ryzyka, przygotowanie dokumentów itd.). Zwykle stanowi procent od przyznanego limitu finansowania, rzadziej konkretną kwotę.
• Opłaty związane z limitem finansowania – faktor może też naliczyć dodatkową kwotę w wysokości procentu (0 – 3%) od przyznanego limitu finansowania lub inne opłaty za zmianę czy niewykorzystanie limitu.
• Opłaty za spóźnienie płatników faktoringowych – odsetki Klienta firmy faktoringowej mogą wzrastać w przypadku opóźnień w regulowaniu zobowiązań przez płatników. Dodatkowo faktor może obciążyć swojego Klienta za wysyłanie monitów czy wezwań do zapłaty do płatnika.
• Opłaty administracyjne – np. regularna opłata administracyjna, opłata za obsługę przez opiekuna Klienta, opłata za dostęp do serwisu faktoringowego online, opłata za wystawienie korekty faktury, opłata za przygotowanie raportu itd.
• Opłaty na zakończenie współpracy – niektóre firmy faktoringowe mogą także „kasować” za wypowiedzenie umowy. W tym przypadku najczęściej spotykamy się z opłatą za rozwiązanie umowy lub opłatą likwidacyjną.

Długie zestawienie obowiązkowych i potencjalnych opłat związanych z faktoringiem nie zmienia faktu, że w wielu przypadkach faktoring jest bardziej opłacalny i łatwiej dostępny niż kredyt obrotowy.

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.indos.pl/oferta/faktoring/ – Zapraszamy!

root_806
the authorroot_806
live url https://aaron.net.pl/magiczny-klimat-tarasu-sekret-stojacy-za-ogrzewaczem-gazowym/ live url